Cockpit | Release 10

op 03 september 2021 geschreven door Team Cockpit

In deze release hebben we Cockpit met het volgende uitgebreid en geoptimaliseerd:

 • Bij Aanmaken Taak alleen datum verplicht maken
 • Een contactmoment vast kunnen leggen op een ander tijdstip
 • Herkennen en vervangen huidig cv
 • Nieuwe status bij een Taak
 • Verbeteringen Mijn Omgeving kandidaten
 • Handmatige update bedrijfsgegevens KVK
 • Pivoton-koppeling verbeteringen
 • ETL
 • Onderwerp bij systeemtaken

algemene uitbreidingen en verbeteringen

Uitbreiding 1: Bij aanmaken Taak alleen datum verplicht maken

Gebruikers krijgen de mogelijkheid bij het aanmaken van een Taak om wel of niet een tijd toe te voegen. Op deze manier kan hij of zij zelf bepalen of een Taak exact op een tijd moet plaatsvinden of ‘ergens’ gedurende de dag.

Uitbreiding 2: Een contactmoment vastleggen op een ander tijdstip

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een contactmoment vast te leggen op een ander tijdstip dan op het moment van verwerken (= huidige werking). Op het moment dat contactmomenten worden verwerkt, bijvoorbeeld aan het einde van een dag, kan er wel het juiste tijdstip aan gekoppeld worden wat zorgt voor een meer waarheidsgetrouwe weergave.

Uitbreiding 3: Herkennen en vervangen huidig cv

Het komt regelmatig voor dat reeds bekende kandidaten weer solliciteren op een openstaande vacature. Het kan zijn dat deze kandidaat een geüpdate cv meestuurt. Vanaf Release 10 herkent Cockpit dit en geeft de gebruikers, in de acceptatie flow, de mogelijkheid om het huidige cv in Cockpit te vervangen door het nieuwere cv. Dit scheelt veel tijd en zorgt voor accuratere data. Het oude cv wordt dan naar de documenten-tab verplaatst.

Klanten met de cv parsing module kunnen vervolgens het nieuwe cv door de parser halen om het profiel te updaten.

Uitbreiding 4: Toevoegen van extra status bij een Taak

Op dit moment hebben Taken drie statussen: ‘Te doen’, ‘Bezig’ en ‘Gedaan’. Daar komt nu een nieuwe status bij - ‘Vervallen’. Dit geeft de gebruikers de mogelijkheid om Taak die niet meer nodig zijn op de juiste manier af te sluiten.

Uitbreiding 5: Labellijsten uitklapbaar maken

Binnen Cockpit kan je op meerdere plekken gebruikmaken van Labels. Onderwerpen voor deze Labels kunnen vooraf worden aangemaakt in de beheeromgeving en worden beheerd door de beheerders. In Cockpit is dit item een combinatie van vrij invulveld en picklist. Vanaf Release 10 wordt de vooraf gedefinieerde picklist actief aan de gebruikers getoond.  Dit om het gebruik van Labels te stimuleren.

Uitbreiding 6: Kleur en lijst aanpassen bij buttons met dubbele functionaliteit

Cockpit gebruikt op meerdere plekken buttons met een dubbele functionaliteit. Het gebruik hiervan kan zorgen voor verwarring. Op plekken waar het om een status-verandering gaat, is de onderliggende lijst ook aangepast. In deze lijst worden nu alle opties getoond, dat is incl. de status optie in het linkerdeel van de button (in onderstaand plaatje is dat ‘Concept’). Deze wordt nu namelijk nog niet getoond. In een volgende release gaan we dit op alle buttons doorvoeren.

optioneel

Uitbreiding 7: Cv parser module - cv parsing bij Open Inschrijving

Als gebruiker wil ik dat een nieuwe kandidaat die via een Open Inschrijving met een cv binnen komt dat deze bij acceptatie van mij ook door de cv parsing gaat zodat ik daarna snel de gegevens kan verwerken.

Op dit moment worden nieuwe kandidaten alleen bij Accepteren van een Sollicitatie door de cv parser gehaald. Dit is nu ook geregeld bij een Open Inschrijving.

Uitbreiding 8: Mijn Omgeving module - Verbeteringen Mijn Omgeving kandidaten

Voor de Mijn Omgeving hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd, namelijk:

 • Bij matches de gegevens tonen van de publicatie in plaats van de aanvraag
 • Match suggestie template optioneel kunnen opgeven via de API
Uitbreiding 9: KVK-module - Bedrijfsadres updaten

In het verleden gebeurde het updaten van de bedrijfsgegevens via de KVK API automatisch. Dit is vanwege de zware belasting niet meer mogelijk. Omdat het wel noodzakelijk is om de actuele gegevens in het systeem te hebben, hebben we hier nu een handmatige oplossing voor gebouwd. In de edit-modus van een bedrijf is via een button straks mogelijk om de bedrijfsadres en -naam bij te werken.

Na het indrukken van de knop wordt de KVK-bedrijfsnaam bijgewerkt en ook de adresgegevens. De publieke bedrijfsnaam zal niet worden aangepast, omdat deze door gebruikers zelf kunnen worden aangepast.

backoffices

Uitbreiding 10: Pivoton-koppeling verbeteringen
 • BSN-synchronisatie terugdraaien
 • Geblokkeerde bedrijven wel meenemen in de sync
 • Als meerdere bezoekadressen, het meest recente adres syncen
 • Bedrijf standaard inschieten met status blokkeren
 • Credit limiet (bij Krediet check module) meesturen optioneel
 • Meegeven standaard contractor velden
 • Daadwerkelijke user meegeven bij inschieten plaatsing
 • BSN en IBAN optioneel kunnen maken
 • One-way sync entiteiten opnemen in DataSyncObjects
 • Eigenaar instelbaar maken bij plaatsing
Uitbreiding 11: Pivoton - In een Taak aangeven naam van een verwijderd contactpersoon

Met een 2-weg koppeling is het mogelijk om contactpersonen in FMS/Kentro te verwijderen. De naam van de contactpersoon werd onterecht uit Taken verwijderd waardoor niet meer duidelijk door wie deze taak uitgevoerd diende te worden.

De naam van de contactpersoon is nu na het verwijderen in taken alsnog in te zien.

beheer

ETL - Legacy vacancy tabellen

In Cockpit werken we nu sinds 10 maanden met job requests en publications. Voorheen was dit alleen vacatures. De ETL tabellen JobRequests en Publications bevatten de relevante data en dienen voor de rapportage gebruikt te worden. De legacy tabellen van vacancies gaan met Release 10 verwijderd worden.

Mocht men hier dus nog rapportage aan gekoppeld hebben dan is het bij deze het verzoek om over te gaan op jobrequests en publicaties. Hier zit alle data in, die ook in de legacy vacancy tabellen zit.

Onderwerp bij systeem taken

Cockpit maakt automatische taken aan. Deze Taken kregen alleen geen Onderwerp mee, wat bij sommige klanten in de ETL voor problemen zorgde. Vanwege de grote vraag, is dit al meegenomen in de uitrol van Release 9.

Beschrijving schoningsproces in Cockpit

Omdat wij veel data verwerken in Cockpit is er de vraag ontstaan hoe wij precies data opschonen. Om hier inzicht in te geven hebben wij een document opgesteld die dit in detail uitlegt. Dit document is op verzoek verkrijgbaar via onze supportafdeling.

noemenswaardige fixes

 • Friesland werd niet automatisch geselecteerd
 • De vestigingscontext ongelezen berichten moeten verdwijnen als iemand ze leest. Dit gebeurde echter niet. Dit is inmiddels al gehotfixed en zit dus niet in Release 10.
 • Conversatie berichten die niet afgeleverd werden (bijvoorbeeld een incorrect emailadres) konden niet verwijderd worden of als gelezen gemarkeerd worden. Dit is inmiddels al gehotfixed en zit dus niet in Release 10.

support

Kom je ergens niet uit, wil je meer informatie over een optionele module of heb je ergens anders nog vragen over? Neem dan gerust contact op met onze Support Desk of met je contactpersoon bij RecruitNow.

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via support@recruitnow.nl en 088 524 55 24.